Solidarni z Niepełnosprawnymmi

Informacje podstawowe

1. Pomoc na rzecz podopiecznego Bartka, sfinansowanie operacji Bartka Podopiecznego Fundacji.

2. Wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

3. Wsparcie dla projektu oświatowego dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie realizowanego przez Fundację. Dofinansowanie specjalistów, którzy pomagają w odrabianiu lekcji dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, oraz utworzeniu ośrodka, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.