Młodzi Przyszłością Gniezna

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Informacje podstawowe

Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych na zakup wyposażenia, (edukacyjnego, socjalnego) dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, oraz wsparcia (rzeczowego, finansowego, personalnego) dla wychowanków ww. ośrodka oraz ich opiekunów prawnych zgodnie z celami ww. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, którego Organem Prowadzącym jest Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata. Celem Ośrodka jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.