Sprawozdania

Pierwsze sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata zostanie opublikowane w kwietniu 2021 roku.


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.