Specjalny Ośrodek Wychowawczy

z Pasją dla Świata

 

Został założony przez Fundację Patyk Gewert z Pasją dla Świata w 2021 roku, z myślą o potrzebujących osobach niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla Naszych wychowanków prowadzimy całodobową opiekę, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne.

 

Naszym zadaniem jest wspieranie wychowanków w przygotowaniu do sprostania wyzwaniom dorosłego życia, którzy z powodów niepełnosprawności intelektualnych, potrzebują więcej czasu i cierpliwości do prawidłowego rozwoju. Poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wsparcie wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym poprzez zajęcia socjoterapeutyczne.

 

Nasza pomoc ukierunkowana jest na wsparcie wychowanków poprzez zapewnienie właściwych warunków do nauki i życia codziennego, pomoc w zakresie wyrównywania szans podczas nauki szkolnej, zapewnieniu całodobowej opieki specjalistów oraz realizowanie indywidualnego programu wsparcia dla każdego wychowanka, wsparcie rodziny oraz opiekunów wychowanków. Ośrodkowi specjaliści zostali starannie dobrani dla prawidłowego realizowania celów ośrodka, czyli kształtowania wychowanków w zakresie podstawowych umiejętności psychospołecznych, zdolności do życia w społeczeństwie, samokontroli, rozwijania indywidualnych umiejętności i rozwijania własnych pasji.

 

Dla Naszych wychowanków przygotowujemy nowoczesne pokoje mieszkalne, jadalnię, sale edukacyjne z pełnym wyposażeniem, salę rekreacyjno-edukacyjną z możliwością aktywnego spędzania czasu oraz aulę.

 


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.