Jak wesprzeć?

 

Od września otwieramy Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

w stopniu lekkim lub umiarkowanym, lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Twoja Pomoc jest Potrzebna :)

 

Środki przekażemy na zakup sprzętu edukacyjnego wyposażenia i przystosowania sal edukacyjnych oraz internatu dla wychowanków.

Współpracujemy z Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Kuratorami Sądowymi, oraz innymi ośrodkami w Gnieźnie.

W naszym mieście mamy duże zaplecze specjalistów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

 

Prowadzimy również współpracę z Organizacjami Pożytku Publicznego, w tym jednym, (Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan)

które dało nam możliwość zbierania 1 % podatku na rachunek bankowy Stowarzyszenia

 

Wspierajcie Nas - Przekażcie 1% podatku na rzecz:

Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan

KRS: 0000055717
NIP: 781-10-25-517
Numer konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. 
                        29 2030 0045 1110 0000 0229 9550

CEL: Młodzi Przyszłością Gniezna

 
 
Możesz również wpłacić darowiznę na konto Ośrodka:
 
Fundacja Patryk Gewert z Pasją dla Świata
KRS: 0000846508 // NIP: 7842522412
 
PKO BP: 89 1020 4115 0000 9902 0224 1545
 
 

 

Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.