Imprezy Muzyczne i Artystyczne

Podczas działalności statutowej Fundacji będziemy organizowali imprezy artystyczne i muzyczne mając na celu aktywizację zarówno artystów jak i naszą publiczność. Kultura jest nie odłączną częścią życia społecznego, dobra zabawa podczas imprez, konkursy muzyczne i taneczne sprzyjają zdrowiu i dobrej kondycji psychofizycznej, bodźce  pobudzają Naszą kreatywność i przynależność społeczną co pozytywnie wpływa na relacje społeczne.

 

Podczas Naszych działań zamierzamy promować lokalną kulturę muzyczną organizując występy artystyczne lokalnych artystów oraz ich wymianę na obszarze Polski i zagranicą. Najlepsza zabawa i wymiana dorobku kulturalnego i doświadczeń pozwoli rozwijać się młodym artystom i aktywizować doświadczonych muzyków.

 

Naszym celem jest aktywizacja zarówno twórców jak i publiczności przede wszystkim uczestniczenie w organizowanych przez nas przedsięwzięciach oraz promocji kultury i muzyki na żywo dla dzieci młodzieży i seniorów, którzy są zainteresowani aktywnym życiem społecznym.

 

Kolejnym etapem będzie transmitowanie i rozpowszechnianie naszych imprez i koncertów poprzez powszechnie dostępne media.


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.