Nasza Działalność

W ramach działalności wspomagającej działalność statutową Fundacji Patryk Gewert z Pasją dla Świata orz działalności statutowej na rzecz promocji zatrudnienia wśród osób bezrobotnych, podnoszeniu ich kwalifikacji oraz rozwijania miejsc i stanowisk pracy zapoczątkowaliśmy kolejną gałąź rozwoju Naszej Fundacji. Nasz cel: "Gospodarna Gospodarka i Ekonomiczna Ekonomia" w zgodzie z poszanowaniem Ludzi - to nowoczesny sposób myślenia, który wdrażamy we wszystkie Nasze projekty związane z działalnością Fundacji na rzecz Naszych Podopiecznych, Wychowanków i Partnerów. Przykładamy szczególną uwagę do ochrony środowiska naturalnego, chcemy być przykładem dla współczesnych wymagań rozwojowych Naszej Wspólnej Cywilizacji chroniąc Nasz Wspólny Dom - Ziemię.

 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem Naszych usług, w zakładce Nasza działalność znajdą Państwo szczegółowe informacje związane z Naszą działalnością...


Jak wyżej
Copyright © 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone.